Save Energy

save energy logo bg 735Save Energy handler enkelt forklart om å spare energi ved å synliggjøre tiltak som kan være besparende.

Med dagens høye energikostnader og myndighetenes strenge energikrav er det blitt en viktig forutsetning å ha kontroll på energiforbruket, derfor er det mange som etterspør kompetansen vi kan tilby. Dette gjør vi i samarbeid med dere eiere, ansatte og leietakere ute i næringsbygg slik at innemiljø og komfort blir ivaretatt.

Fornøyde kunder er vårt levebrød, og vi ønsker oss enda flere.

save energy stromGrafen viser strømforbruket hos Save Energy kunde.

Energiattesten

Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energimerket angir hvor energieffektiv eiendommen er, og er beregnet ut fra normal bruk i gjennomsnittlig klima.

Energimerking vil gi en tilleggsverdi ved utleie eller salg av eiendommer.

Energiattesten er gyldig i 10 år og kan endres når som helst. Det er eier som er ansvarlig for informasjonen gitt i energiattesten.

Vi tror næringsbygg som har en god energistandard vil bli enda mer attraktive på markedet.

Se www.energimerking.no om du ønsker å finne ut mer.

Energimerke

Energimerket er en karakterskala som går fra A (best) til G (svakest). Karakteren er den samlede vurderingen av bygget og er basert på beregnet levert energi, dvs. antall kilowatt-timer som bygget trenger per kvadratmeter for normal bruk. 

Formålet med energimerking er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstander og muligheter for å redusere energiforbruket.

Vi vet av erfaring at enkle tiltak gir sparte energikostnader, det er her du som eier/driftseier kommer inn i bildet.

Oppvarmingsmerket

Oppvarmingsmerket viser hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (til romoppvarming og varmtvann) som kan dekkes av annet en elektrisitet, olje eller gass.

save energy fjernvarmeGrafen viser reduksjon i fjernvarmeforbruket hos en Save Energy kunde. Kunden har ingen kostnader eller risiko. Besparelsen dekkes i prinsippet av fjernvarmeleverandør.

Tiltaksliste

Det gis forslag til tekniske forbedringer som vil føre til at bygg behøver mindre energi, tiltakene kan gi bedre energimerking og ikke minst omgående levere energiforbruk. 

Hvordan utnytte energiattesten

For bedrifter med fokus på miljøprofil og omdømme vil attesten ha en høy markedsføringsverdi.

Dere oppnår ikke bare en attest og en karakter, men også en tilstandsrapport som tar for seg alle aspekter ved energiforbruket.

Mange vil oppnå en betydelig gevinst ved å gjøre forbedringer og det er et godt verktøy for bedrifter å vurdere tiltak for energisparing.

Vi tilbyr:

  •   Gratis uforpliktende befaring av ditt næringsbygg
  •   Vi energimerker ditt næringsbygg
  •   Komplett løsning der vi kan drifte og overvåke energiløsninger
  •   Vår målsettinger er langsiktige besparelser fra 10-50%
  •   Førsteklasses produkter
  •   Bedre inneklima og miljø, økt trivsel og komfort
  •   Muligheter for offentlige støtte fra Enova SF

Støtteordninger

Det er mulig å oppnå støtte til tiltak som øker energiutnyttelsen i bygg.

Aktuelle støtteordninger forvaltes av Enova, husbanken og regionale Enøk- fond.

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Toshiba forhandler
Nibe Forhandler
Novap medlem

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Nibe Forhandler
Toshiba forhandler
Novap medlem