Spenningsoptimalisering

Belysning står for en stor del av utgiften til elektrisitet, ikke minst i kontorbygninger, lagerhaller og lignende. Derfor er det mye å spare ved spenningsregulering.

Spenningsregulering er en anerkjent metode for å oppnå store energibesparelser. Den er særdeles velegnet til å senke energiforbruket på «gammeldagse» lysstoffrør, der en med en beskjeden investering kan oppnå energibesparelser på mellom 25 og 40 prosent til belysning.

Tilbakebetalingstiden ligger typisk på 1-2 år.

Ikke kun lys
Spenningsregulering kan med få unntagelser også brukes til motorer. Det krever da at belastning på motorer stiger. Motorene tar ikke skade, men de kan yte mer dersom de er lavt belastet.

Med spenningsregulering installerer vi normalt utstyr som senker spenning til mellom 207 til 211 volt. Det merkes på strømregningen.

Spenningsregulering fungerer ikke overalt. Visse apparater vil fungere langsommere, for eksempel kaffemaskin og panelovner med og uten termostat. Andre apparater og armaturer er selvregulerende og vil derfor ikke reagere på spenningssenkning. Det gjelder de fleste former for elektronikk, for eksempel PC-er, LED-lys og lysstoffrør med elektronisk forkobling.

Bakgrunn
Bakgrunnen for teknologiens anvendelse går i Norge tilbake til 1993, da energiselskapene fikk problemer med å levere nødvendig mengde elektrisk energi, især til forbrukere som lå «ytterst i forsyningsnettet» (lengst fra transformatorstasjonen). De kunne ikke være sikre på å få levert minimumsspenning på 207 Volt. I stedet for å legge flere kobberkabler i bakken/luft, skrudde man opp spenningen slik at den tidligere spenningen på 220 Volt ble satt opp til 230V (+/-10%). En slik regulering medfører at el-forbrukere lengre inne i forsyningsnettet blir «overforsynte», slik at for eksempel lysstoffrør brenner raskere av.

Høy spenning - elektronikk
Elektroniske apparater har en elektronisk forkobling som ikke tåler høy spenning eller høye temperaturer.

På de fleste forkoblingene som leveres i Norge gis det garantier kun når spenning ligger i området 220 -240 Volt. Dette garantiområdet blir feil for forbruker som gjerne får 253 Volt fra nettselskap.

Vi ser kunder som påføres store utgifter grunnet høy spenning og defekte forkoblinger. De som har størst problemer med defekte forkoblinger og havari i ny elektronikk, holder vanligvis til i nærheten av en trafostasjon. En kan få en indikasjon på at noe er galt dersom lys som står på om kvelden og natten har kort levetid, fordi spenningen normalt øker (10 -20 volt) når totalbelastningen på nettet reduseres.

Målinger

Z Energi kjøper utstyr og målinger hos PSS Energy i København.

Målinger: Harmonisk støy, ubalanse faser, frekvensproblem, strømbrudd, Peak Load Shaving. 

Målinger utføres for bedrifter og private. Ta kontakt for en vurdering og måling av ditt nett.

Spenningsregulering trinn for trinn

 1. Vurdering leverandør/kunde
 2. Scanning bygg og målinger
 3. Tilbud med tiltak
 4. Installasjon med garanti for besparelser
 5. Verifisering av besparelser

Hva hender dersom en har høy spenning – over 230 Volt?

 •   Levetiden på lys og elektronikk reduseres.
 •   En får unødvendig varme inn i bygget som må kjøles sommerstid.
 •   Høyt energi- og effektforbruk. Dette kan typisk reduseres med 6-40%.

Hvor har en høy spenning? Hva er indikasjoner på høy spenning?

 •   Bygg nær transformatorstasjoner
 •   Bygg nær vindkraftverk, solceller, småkraftverk
 •   Industriområder har typisk 235 – 245 Volt

I helger og etter arbeidstid øker normalt spenningen fordi belastningen går ned. Dersom lys har kort levetid i fellesområder anbefaler vi en måling av spenningskvalitet.

Video: Spenningskontroll under ONS

Videoen under viser spenningskontroll under ONS i Stavanger i 2012. Lys og datamaskiner i hallen har problemer på grunn av den høye spenning på 249 Volt. På vår stand reduserer vi 15% av energiforbruket. Det er i tillegg et stort kjølebehov grunnet mye varme i hallen, og dette kunne også vært redusert dersom strømforbruket hadde vært optimalisert. Ved å installere spenningsregulator vill en kunne spare ca 30% av energiforbruket i denne hallen (15% varme + 15% kjøling).

 

Kundereferanser

 •   Amfi Eikunda kjøpesenter. Reduksjon 44%, tilbakebetaling 1 år. Levetid 35 år. 
 •   Bertel O Steen, Forus. Reduksjon 19%. Tilbakebetalling 4 år. Levetid 35 år. VRI prosjekt, rapporter og målinger verifisert 3-part

Det foreligger flere målinger i Norge og Danmark.

I Danmark er største kunder ESCO-leverandører som Schneider, YIT, diverse kommuner, Forsvaret, Vegvesenet og Copenhagen Airport.

Eksempel

Målingene under er gjort for en kunde som holder til 30 meter unna en trafostasjon i Stavanger. Denne kunden kan spare 149 271 kWh / 78 367 kg CO i året, som er 11,48% av totalforbruk.

Spenningsoptimalisering 01Bilde 1: Spenning har en gjennomsnittsverdi på 243 Volt på målinger over 14 dager. Lys er bygget for 220 – 240 Volt spenning. Etter arbeidstid og i helger er spenning over 250 Volt, noe som betyr kort levetid på lys, og spesielt i fellesområder hvor lys er påskrudd om natten og i helger.

Spenningsoptimalisering 02Bilde 2: Ampere, skjev belastning. Kan øke energiforbruk med 8% ifølge målinger. Spenningsregulering balanser faser automatisk, og fjerner også mye av nullstrøm som vist i bilde 3. 

Spenningsoptimalisering 03Bilde 3: Viser strøm i null-leder (zero). Varm kabel, energitap, magnetfelt. 

 

 

 

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Toshiba forhandler
Nibe Forhandler
Novap medlem

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Nibe Forhandler
Toshiba forhandler
Novap medlem