4. generasjons fjernvarme

Lavtemperatur varme betegnes som fjerde generasjon fjernvarme/nærvarmeløsning. Kombiner det beste av dansk fjernvarmeteknikk med norsk jordvarme. Resultatet er lavt globalt karbonavtrykk, lave driftskostnader og lavt effektbehov.

Løsningen kan brukes i alle typer bygg som TEK-10 til nullenergi.

Varmetapet er redusert med 75% kontra tradisjonelle høytempererte fjernvarmeanlegg på 70 – 80°c, der primærenergikilde er gass, pellets eller søppel.

De forskjellige generasjoner betegnes som følger:

  • 1. generasjon: Damp, 160 °C
  • 2. generasjon: Hetvann, 130 °C
  • 3. generasjon: Varmt vann, 80 °C
  • 4. generasjon: Lavtemperatur, 50-55 °C

evolution of district heating

Lavtempererte løsninger vil gi flere viktige fordeler i den fremtidige varmeforsyningen og energibransjen:

  • Økt energieffektivitet
  • Enklere og økt utnyttelse av spillvarme
  • Øke mulighet for integrasjon av fornybar energi i energisystemer
  • Lavere installasjon og driftskostnader
  • Levere kjøling uten ekstra kostnad

Løsningen egner seg spesielt godt i nye tette bygg som normalt får en forringing i inneklima pga. høy temperatur.

Dagens 2. og 3. generasjons løsninger har ikke produkter som er tilpasset moderne bygg. De fleste av verdens eksisterende fjernvarmeselskap bruker i dag 2. og 3. generasjons løsninger som de ønsker konvertert til nye 4. generasjons løsninger for å møte konkurranse, Paris avtalen, miljøkrav og energitap.

Dokumentasjon og studier

pdf icon small 4th Generation heating system using geothermal energy as the main source
Av IRIS - International Research Institute of Stavanger - og Z Energi AS © 2017/18

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Toshiba forhandler
Nibe Forhandler
Novap medlem

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Nibe Forhandler
Toshiba forhandler
Novap medlem