Vannbehandling

Alle varme- og kjøleanlegg der vann inngår i systemet, må ha kontroll på vannkvaliteten. Dette forebygger driftsproblemer og forlenger levetid på utstyr.

Z Energi tar en vannprøve av anlegget og får denne analysert. Dette gir grunnlag for aktuelt tiltak.

Forlenger levetiden på ventiler og rørsystemet
Vannbehandling stopper opp og forhindrer korrosjon i varme og kjøleanlegg.

Reduserer energiforbruket betydelig (5-20%)
Fjerner og forhindrer avleiringer i rørsystemet, noe som gir kraftig reduksjon i energiforbruket

Minsker behovet for service og reparasjon
Når korrosjon, partikler og avleiringer er fjernet, så blir det ikke blokkeringer eller lekkasjer

Hvis mulig, uten kjemikalier!

Aktuelle referanser

Hos Bertel O. Steen var det store utfordringer på varmeanlegget. Her renset vi anlegget uten bruk av kjemikalier, og stabilserte vannkvaliteten på et bra nivå. Dette har ført til lavere energiforbruk, og ventiler og annet utstyr fungerer også bedre. 

Bilder

vannbehandling 011Slam i anlegg. For mange byggeiere er billigløsninger som tikkende bomber å regne.

vannbehandling 012Defekt lufteventil pga. slam. Ventiler og radiatorer er andre komponenter som ødelegges.

vannbehandling 013For lavt trykk. Luft i varmeanlegg?

 

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Toshiba forhandler
Nibe Forhandler
Novap medlem

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Nibe Forhandler
Toshiba forhandler
Novap medlem